obrázok

zavri
košík Nákupný košík
525 ks tovaru za € 33 782,38
Meno (e-mail)    Heslo      |  Registrovať
Tripark
E-SHOP

Termovízia – moderná metóda na úsporu peňazí

Termovízia je metóda snímania tepelného žiarenia objektov v oblasti infračerveného svetla umožňujúca plošné meranie povrchovej teploty objektov bezkontaktnou, nedeštruktívnou metódou počas prevádzky a bez zásahu do zariadenia i na väčšie vzdialenosti. Termovízia sa s úspechom používa:

termovízia v stavebníctve   termovízia v stavebníctve

V stavebníctve na analýzu tepelných strát stavebných konštrukcií, rodinných a bytových domov, priemyselných hál. Termosnímka odhalí tepelné mosty t.j. miesta, cez ktoré uniká najviac tepla z budovy alebo z miestnosti prestupom cez múry s nedostatočnou tepelnoizolačnou schopnosťou, alebo úniky tepla prúdením vzduchu cez netesniace okná a dvere. Pomocou tejto metódy je možné overiť tepelnoizolačné kvality rámov a zasklenia moderných okien ako aj kvalitu zateplenia objektu. Dá sa odhaliť miesto kde zateká strešná konštrukcia, kde je navlhnutý múr alebo prasknuté potrubie, pretože vlhké materiály majú menší tepelnoizolačný odpor a prejaví sa to v mieste navlhnutia zmenou ich povrchovej teploty. Je to vhodná metóda na zistenie tepelných strát pred a po zateplení budov, pretože tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa sa pri známom rozdiele teplôt vnútorného a vonkajšieho prostredia môže vyjadriť rozdielom teplôt vnútorného a vonkajšieho povrchu obvodovej steny. Správne zateplenie a utesnenie budov prináša nemalé úspory tepelnej energie a návratnosť tejto investície sa v poslednom období výrazne skracuje neustále rastúcou cenou tepla.

termovízia v stavebníctve   termovízia v stavebníctve

V priemysle na posúdenie stavu strojných zariadení. Termosnímka odhalí napríklad začínajúce poruchy ložísk rotačných strojov, výmuroviek pecí, poškodenie izolácie chemických reaktorov a podobne. Osobitnou kapitolou je zisťovanie stavu tepelných izolácii rozvodných potrubí a únik médií na ťažko dostupných miestach napríklad na potrubných mostoch. Zavlhnutá tepelná izolácia rozvodov pary spôsobuje obrovské energetické straty, pretože jej tepelnoizolačná schopnosť je minimálna. Termovízne snímkovanie sa dá použiť ako inšpekčná metóda všade tam kde sa začínajúca porucha prejaví zmenou povrchovej teploty. Pravidelnou diagnostikov sa dá predísť rozsiahlym nákladom na opravy pri haváriách priemyselných zariadení a energetickým stratám.

termovízia v priemysle   termovízia v priemysle

V elektrotechnike na zisťovanie porúch elektrotechnických súčiastok osadených na plošných spojoch alebo v husto zabudovaných skriniach.

termovízia v elektrotechnike   termovízia v elektrotechnike   termovízia v elektrotechnike

V elektroenergetike na prevenciu porúch elektrických strojov a rozvodných sústav vysokého aj nízkeho napätia pod prúdom. Zvýšenou teplotou sa prejaví miesto skratu vinutia transformátorov, elektromotorov, zvýšený prechodový odpor na svorkách rozvádzačov, preťažené elektrické vedenie alebo skrat na izolátoroch. Termovízia umožňuje revízie stavu elektrických strojov a rozvodných zariadení na diaľku, bez ich odstavenia a bez rizika úrazu elektrickým prúdom. Včasné odhalenie začínajúcej poruchy šetrí náklady na jej odstránenie a umožňuje predchádzať následným škodám veľkého rozsahu.

termovízia v medicíne   termovízia v medicíne

V medicíne a veterine na diagnostiku začínajúcich a prebiehajúcich zápalov, ktoré sa vždy prejavia lokálnym zvýšením telesnej teploty v mieste zápalového ochorenia. Termovízia dokáže rozlíšiť teploty s rozdielom stotiny stupňa Celzia.

Tripark s.r.o. Michalovce poskytuje túto službu modernou infrakamerou. Súčasťou termovíznej analýzy snímaných objektov je protokol obsahujúci termografické snímky spracované špeciálnym softvérom.


Cena termovízie je v porovnaní s finančnými a energetickými úsporami zanedbateľná.

Objednávky a otázky: 0905 903703, info@tripark.sk

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. | Náradie na Pricemania.sk | STRIEBRO online | Hliníkové rebríky |